Styleguide

Velkommen til styleguiden for NTFs medieplattform.

Her kan du bli kjent med følgende:

 • Konsept og premisser
 • Verktøykasse
 • Ulike innholdsmoduler
 • Hvem kan få tilgang til medieplattformen?

Konsept og premisser

Denne delen er til bruk for alle i klubbene som jobber med medieplattformen samt klubbenes samarbeidsbyråer og viser konseptet og premissene for medieplattformen.

Hovedmål for medieplattformen

I uprioritert orden

 • Bidra til høyere inntjening gjennom økt salg
 • Styrke merkevaren til klubbene og ligaene
 • Skape verdi for lokale og sentrale partnere 
 • Skape engasjement rundt klubbene og toppfotballen
 • Effektivisere forvaltningen av klubbenes nettløsning

Målgrupper for medieplattformen

Etter en gjennomgang av de ulike målgruppene så er prioriteringen rundt innhold og design basert seg på følgende målgrupper.

 • Supportere
 • Samarbeidspartnere/sponsorer (sentralt/lokalt), (eksisterende/potensielle)
 • Frivillige
 • Journalister/media
 • Andre organisasjoner (SEF, NIF, DBU ++)
 • Spillerne
 • Klubbmedlemmer
 • Landslaget
 • Breddefotball
 • Samfunnsaktører (kommunen)
 • Klubbene

Siden supportere er den viktigste grupperingen vi har laget medieplattformen for  har vi valgt å dele supportere inn i ulike typer supportere.

Hovedfokus på de nye nettsidene til klubbene er de som er markert i fet skrift nedenfor.

 • Hardcore supporter - «sover i drakta»
 • Har sesongkort - går på de fleste kamper
 • Sympatisør - går på viktige kamper når det passer med kalender, været er godt og motstanderen er interessant
 • Familie - som sympatisør, men kampen er en familieaktivitet
 • Gruppen - et lag eller en bedrift som går på kamp for å gjøre noe sammen og for opplevelsen
 • Støtter laget, men går aldri på kamp
 • Losjetraveren/VIP - tar med kunder og venner
 • Fremtidens supportere - barn og ungdom som kan bli supportere

Historien om fotballkampen

Fokus under sesongen er å bygge opp rundt den kommende kampen. I den forbindelse er det satt opp moduler som klubbene selv aktiverer. Det er følgende:

 • Før kamp

 • Under kampen 

 • Etter kampen

Hver av disse har ulike fokus og tydelig call to action for å kjøpe billetter.